תחומי ההתמחות של המשרד כוללים בין השאר:
• הערכת שווי מקרקעין לרבות: דירות, בתים צמודי קרקע, מגרשים, 
  שטחים חקלאיים, בניינים, חנויות ומסחר, בנייני תעשייה, נחלות ועוד.
• שומת פיצויים לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
• חוות דעת מומחה לבתי משפט במגוון תחומים.
• בדיקת המצב התכנוני החל על נכסי מקרקעין.
• אומדן פיצויי הפקעה.
• שומה אחרת להפחתת היטל השבחה.
• הערכות לצורך פירוק שיתוף במקרקעין.
• הערכות ירידת ערך עקב ליקויי בניה.
• הערכות לצורך חלוקת ירושות ועזבונות.
• בדיקות לפני רכישת נכסים.
• אומדן דמי שימוש/שכירות ראויים.
תחומי 
עיסוק